Projectkoor voor Vrouwen vervolg

Na het succes van het eerste project van het Projectkoor voor Vrouwen dat Kim

(van LOS Muziektheater) bij ons gedaan heeft wil ze na haar zwangerschapsverlof de draad weer oppakken. Haar voorstel is om in de week na de voorjaarsvakantie weer te starten. Doordat de theaterzaal geboekt is voor een paar andere activiteiten en er ook een tweede paasdag valt in de reeks zijn er zangrepetities gepland op de volgende data: 19/02, 26/02, 12/03, 26/03, 09/04, 16/04.

Kim wil in principe nog twee projecten doen voor de zomervakantie. Het eerste project heeft het thema 'Liefdevolle liedjes luiden de lente in': eenstemmige en meerstemmige liedjes, bekende en onbekende liedjes, liedjes met een lach en een traan. Het tweede project heeft het thema 'Van de bühne naar buiten': in het theater wordt veel gezongen, musical, cabaret, kleinkunst, alles passeert de revue! Dit tweede project start half april.

Vrouwen van 18 jaar en ouder kunnen zich aanmelden door een formulier in te vullen via: Inschrijven