Tarieven

Hieronder vindt u de tarieven van de verschillende cursussen bij elkaar. Alle bedragen zijn inclusief BTW. Deze tarieven gelden per semester vanaf augustus 2023. De aanschaf van lesmateriaal is hierbij niet inbegrepen. In één semester worden 18 lessen gegeven. De semesters lopen in principe van augustus t/m januari en van februari t/m juli, maar de exacte planning is afhankelijk van de landelijke planning van de zomervakanties. Als een cursist later (midden in een semester) instroomt, dan wordt het tarief uiteraard aangepast.

Proefles
Een proefles ter kennismaking is mogelijk. Er wordt een afspraak gemaakt voor een proefles. Deze proefles wordt apart in rekening gebracht (20 minuten: € 15,= | 30 minuten: € 22,50). Wanneer er geen 18 lessen gepland kunnen worden in het lopende semester zal er uiteraard ook maar een gedeelte van dat semester in rekening gebracht worden.

Btw
All Music is btw-plichtig en moet de btw doorberekenen aan cursisten van 21 jaar en ouder. Die tarieven inclusief btw vindt u hieronder in de meest rechtse kolom.

Te duur?
Als het lesgeld voor u te hoog is dan kunt u wellicht gebruik maken van een van de onderstaande regelingen.

Voor inwoners van de gemeente Overbetuwe:
Meedoen in Overbetuwe: gratis of met grote korting de lessen volgen.

– Elk punt voor de Meedoenregeling vertegenwoordigt een waarde van € 0,50.
– Kinderen ontvangen 600 punten (€ 300,00 per jaar = € 150,- korting per semester)
– Volwassenen ontvangen 450 punten (€ 225,00 per jaar = € 112,50 korting per semester)

Kijk hier of u in aanmerking komt en hoe het werkt www.meedoeninoverbetuwe.nl
De Gelrepas is sinds 1-1-2020 niet meer geldig in de gemeente Overbetuwe.

Stichting Leergeld wil ook graag dat alle kinderen mee kunnen doen. Bij deze organisatie kunnen gezinnen met een laag inkomen een verzoek doen om een bijdrage in de cursuskosten tot € 300,- per jaar voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Klik hier voor meer informatie: www.leergeldoostbetuwe.nl

Voor inwoners buiten Overbetuwe:
Met de Gelrepas kunt u of uw kind voor een kleine eigen bijdrage de lessen volgen. Kijk hier of u in aanmerking komt en hoe het werkt: Gelrepas