Tarieven

Hieronder vindt u de tarieven van de verschillende cursussen bij elkaar. Alle bedragen zijn inclusief BTW. Deze tarieven gelden per semester vanaf augustus 2023. De aanschaf van lesmateriaal is hierbij niet inbegrepen. In één semester worden 18 lessen gegeven. De semesters lopen in principe van augustus t/m januari en van februari t/m juli, maar de exacte planning is afhankelijk van de landelijke planning van de zomervakanties. Als een cursist later (midden in een semester) instroomt, dan wordt het tarief uiteraard aangepast.

Proefles
Een proefles ter kennismaking is mogelijk. Er wordt een afspraak gemaakt voor een proefles. Deze proefles wordt apart in rekening gebracht (20 minuten: € 15,= | 30 minuten: € 22,50). Wanneer er geen 18 lessen gepland kunnen worden in het lopende semester zal er uiteraard ook maar een gedeelte van dat semester in rekening gebracht worden.

Btw
All Music is btw-plichtig en moet de btw doorberekenen aan cursisten van 21 jaar en ouder. Die tarieven inclusief btw vindt u hieronder in de meest rechtse kolom.

Te duur?
Als het lesgeld voor u te hoog is dan kunt u wellicht gebruik maken van een van de onderstaande regelingen.

Voor inwoners van de gemeente Overbetuwe:
Meedoen in Overbetuwe: gratis of met grote korting de lessen volgen.

– Elk punt voor de Meedoenregeling vertegenwoordigt een waarde van € 0,50.
– Kinderen ontvangen 600 punten (€ 300,00 per jaar = € 150,- korting per semester)
– Volwassenen ontvangen 450 punten (€ 225,00 per jaar = € 112,50 korting per semester)

Kijk hier of u in aanmerking komt en hoe het werkt www.meedoeninoverbetuwe.nl
De Gelrepas is sinds 1-1-2020 niet meer geldig in de gemeente Overbetuwe.

Stichting Leergeld wil ook graag dat alle kinderen mee kunnen doen. Bij deze organisatie kunnen gezinnen met een laag inkomen een verzoek doen om een bijdrage in de cursuskosten tot € 300,- per jaar voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Klik hier voor meer informatie: www.leergeldoostbetuwe.nl

Voor inwoners buiten Overbetuwe:
Met de Gelrepas kunt u of uw kind voor een kleine eigen bijdrage de lessen volgen. Kijk hier of u in aanmerking komt en hoe het werkt: Gelrepas

   

tarief per semester (1)
< 21 jaar

tarief per semester (1)
21 +
       
Groepslessen Muziek      
Muziek op Schoot (3) 45 minuten les € 112,00 nvt
De Muziekwerkplaats/Muziekspeeltuin 40 minuten les € 163,00 nvt
De Blokfluitclub (8) 40 minuten les € 195,00 nvt
Vioolensemble (7) 60 minuten les € 67,00 € 81,00
Instrument /Zang (2) 40 minuten les € 300,00 € 346,00
OuderKindCursus 30 minuten les € 540,00 nvt
Band On Stage (9) 60 minuten les € 112,00 € 135,00
       
       
Individuele lessen Muziek      
Individuele les 20 minuten les € 342,00 € 414,00
Individuele les 30 minuten les € 510,00 € 617,00
OrientatieCursus (4) 20 minuten les € 178,00 € 215,00
OrientatieCursus (4) 30 minuten les € 268,00 € 324,00
       
Musical Cursussen (5)      
MiniKids 45 minuten les € 176,00 nvt
MusicalKids 60 minuten les € 220,00 nvt
MusicalKlup / Klup 14+ 60 minuten les € 220,00 nvt
MusicalKlas 60 minuten les € 229,00 € 277,00
       
Projectkoor voor vrouwen (6) repetities 120 minuten € 63,00 € 63,00
       
       
       
       

 

  1. In één semester worden 18 lessen gegeven.  De semesters lopen van augustus t/m januari en van februari t/m juli.
  2. Leslengte van een groepsles (instrument of zang) is afhankelijk van het aantal deelnemers: 2 personen 30 minuten, 3 personen 40 minuten
  3. Het tarief voor Muziek op schoot geldt voor één kind samen met één ouder. De cursus bestaat uit 10 lessen inclusief lesmateriaal, koffie, thee, limonade. De Kerstspecial bestaat uit 2 lessen (€ 22,=)
  4. Het tarief van de OriëntatieCursus is inclusief lenen van instrument. De OriëntatieCursus bestaat uit een blok van 8 lessen.
  5. Bij de Musicalcursussen vormen de 2 semesters een bij elkaar horend, afgerond geheel. Na 1 semester uitschrijven is niet mogelijk. Het genoemde tarief is per semester en inclusief cursusmateriaal. 
  6. Het tarief voor het Projectkoor voor vrouwen is gebaseerd op 6 repetities van 120 minuten inclusief een pauze. Facturering alleen per heel project van 6 repetities. Soms is een project korter. In dat geval wordt het tarief naar rato aangepast.
  7. De cursus Vioolensemble bestaat uit 5 lessen van 60 minuten per semester (minimaal 4 deelnemers).
  8. De cursus De Blokfluitclub is voor minimaal 3 deelnemers.
  9. De cursus Band On Stage bestaat uit 10 lessen van 60 minuten per semester (minimaal 5 deelnemers), waarvan 1 afsluitende les (eindpresentatie).