Muziekschool All Music (AM) organiseert cursussen muziek en theater. U kunt zich voor een cursus inschrijven via onze website www.muziekschoolallmusic.nl. Na inschrijving verwerkt AM uw persoonsgegevens. In dit privacy statement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens
AM verwerkt alle door cursisten of door ouders, verzorgers van de cursisten ingevulde gegevens op het inschrijfformulier. Foto’s en video’s waarop personen herkenbaar in beeld staan worden alleen gebruikt na toestemming van deze personen of hun ouders, verzorgers (bij kinderen < 16 jaar).

Doelen van de verwerking
Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. het organiseren van de cursussen;
  2. het incasseren van het cursusgeld;
  3. verstrekken van informatie over AM en haar activiteiten;
  4. promotie voor AM en haar activiteiten.


Bewaartermijnen
De gegevens blijven bewaard volgens de wettelijke (fiscale) bewaartermijn.

Privacymaatregelen
Alle gegevens worden opgeslagen in een goed beveiligde omgeving en met veilige wachtwoorden afgeschermd.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden).

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Contactgegevens AM
Mail: info@muziekschoolallmusic.nl
Telefoon: 026-4743671
Postadres: Oldenhof 24, 6665 DR Driel