1 HUUR

1.1

Het instrument dat is uitgegeven onder een huurcontract blijft eigendom van All Music.

1.2

Het instrument is binnen het contract niet te koop.

1.3

De huurtermijn kan beginnen op elke 1e dag van een maand en loopt minimaal door tot en met de laatste dag van het lopende semester (31 januari of 31 juli).

1.4

Facturering geschiedt per semester bij aanvang van de huur en daarna aan het begin van een semester.

1.5

Bij verlies, diefstal of onherstelbare beschadiging zal de volledige in het contract vermelde verkoopprijs in rekening worden gebracht.

1.6

Schade, anders ontstaan dan door slijtage bij normaal gebruik, zal in rekening gebracht worden bij huurder, evenals te vervangen onderdelen.

1.7

Snaren van snaarinstrumenten en rieten van blaasinstrumenten dienen door de huurder zelf te worden vervangen.

1.8

Het beƫindigen van de huur wordt minstens een maand voor het aflopen van een huurtermijn (semester) schriftelijk (of per e-mail) medegedeeld aan de administratie van All Music. Een schriftelijke reactie van All Music bevestigt ontvangst van de opzegging en acceptatie.

1.9

Het contract wordt steeds stilzwijgend met een semester verlengd.

1.10

Het instrument wordt voor de vervaldatum van het contract ingeleverd op de locatie van All Music in Elst (Theater De KiK).

 

2 OVERIGE

2.1

In zaken waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist All Music.

2.2

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6 juli 2021.