1 HUUR

1.1

Het instrument dat is uitgegeven onder een huurcontract blijft eigendom van All Music.

1.2

Het instrument is binnen het contract niet te koop.

1.3

De huurtermijn kan beginnen op elke 1e dag van een maand en loopt minimaal door tot en met de laatste dag van het lopende semester (31 januari of 31 juli).

1.4

Facturering geschiedt per semester bij aanvang van de huur en daarna aan het begin van een semester.

1.5

Bij verlies, diefstal of onherstelbare beschadiging zal de volledige in het contract vermelde verkoopprijs in rekening worden gebracht.

1.6

Schade, anders ontstaan dan door slijtage bij normaal gebruik, zal in rekening gebracht worden evenals te vervangen onderdelen.

1.7

Snaren van snaarinstrumenten en rieten van blaasinstrumenten dienen door de huurder zelf te worden vervangen.

1.8

Het beëindigen van de huur wordt minstens een maand voor het beëindigen van de huur schriftelijk (of per e-mail) medegedeeld aan de administratie van All Music. Een schriftelijke reaktie van All Music bevestigd ontvangst van de opzegging en acceptatie.

1.9

Het contract wordt steeds stilzwijgend met een semester verlengd.

1.10

Het instrument wordt voor de vervaldatum van het contract ingeleverd op het postadres in Driel.

 

2 HUURKOOP

2.1

Het instrument dat is uitgegeven onder een huurkoopcontract blijft eigendom van All Music totdat de huurder alle huurkooptermijnen en het volledige aankoopbedrag heeft voldaan.

2.2

Het instrument is binnen het contract te koop. De totaal aan huurkoop betaalde bedragen worden geheel van de in het huurkoopcontract genoemde verkoopprijs afgetrokken.

2.3

De huurkooptermijnen lopen gelijk met de door All Music gehanteerde semesters: 1 augustus t/m 31 januari en 1 februari t/m 31 juli.

2.4

Facturering geschiedt per semester aan het begin van een semester.

2.5

Bij verlies, diefstal of onherstelbare beschadiging zal de volledige in het contract vermelde verkoopprijs in rekening worden gebracht.

2.6

Schade, anders ontstaan dan door slijtage bij normaal gebruik, zal in rekening gebracht worden evenals te vervangen onderdelen.

2.7

Snaren van snaarinstrumenten en rieten van blaasinstrumenten dienen door de huurder zelf te worden vervangen.

2.8

Het beëindigen van de huur wordt minstens een maand voor het beeindigen van de huur schriftelijk (of per e-mail) medegedeeld aan de administratie van All Music. Een schriftelijke reaktie van All Music bevestigd ontvangst van de opzegging en acceptatie.

2.9

Het contract wordt steeds stilzwijgend met een semester verlengd. Indien aan het einde van de huurkoopperiode niet tot aankoop wordt overgegaan wordt het huurkoopcontract automatisch omgezet in een huurcontract. Vanaf dat moment gelden de bepalingen voor ‘huur’.

2.10

Het instrument wordt voor de vervaldatum van het contract ingeleverd op het postadres in Driel.

3 OVERIGE

3.1

In zaken waarin deze Algemene Voorwaarden  niet voorzien beslist All Music.

3.2

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 11 februari 2008.