Elize van den Berg

Elize van den Berg (1988) begon op negenjarige leeftijd met pianoles. Op zestienjarige leeftijd werd zij toegelaten tot de vooropleiding aan het ArtEZ conservatorium in Arnhem. In 2010 behaalde ze daar haar bachelordiploma. Sindsdien geeft ze pianoles, concerten en begeleidt ze koren.

Sinds 2008 geeft ze met veel plezier pianoles bij muziekschool All Music. Elize vindt het belangrijk dat er met plezier gemusiceerd wordt in de les en dat iedereen zijn eigen muzikale weg kan gaan. Iedere cursist krijgt daarom een andere lesmethode.