Lotus Klinkspoor

Email: ltaklinkspoor@gmail.com
Telefoonnummer: 06-50577777

Lotus Klinkspoor studeerde Klassiek Piano, Fine Art en Klassieke Zang aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Sinds 2007 geeft ze pianoles en sinds 2011 zangles. In 2016 is Lotus begonnen als docente bij All Music. In haar lessen is veel aandacht voor o.a. een gezonde techniek, een mooie toonvorming, gehoorontwikkeling, voordracht, algemene muziekleer en improvisatie.

Omdat iedere leerling uniek is, worden het repertoire en de lesmethode afgestemd met de individuele leerling. Lotus hecht veel waarde aan een vrije manier van musiceren en bewegen en een gezonde lichaamshouding en adem. Voorop staat altijd het plezier om muziek te maken!

Naast het lesgeven geeft Lotus regelmatig concerten waarin ze solistisch zingt en werkt ze als autonoom beeldend kunstenaar.

Lotus geeft op vrijdag les in Elst en op maandag in Oosterbeek en in afwijking van de 'normale' lesstructuur van All Music 12 lessen per semester (12 lessen van 30 minuten of 12 lessen van 45 minuten).

Lotus Klinkspoor verzorgt de volgende cursussen ingedeeld naar locatie:

Oosterbeek

Piano
Zang

Driel

Geen lessen in Driel

Beek

Geen lessen in Beek