Tarieven

Hieronder vindt u de tarieven van de verschillende cursussen bij elkaar. Alle bedragen zijn inclusief BTW. Deze tarieven gelden per semester vanaf januari 2020. De aanschaf van lesmateriaal is hierbij niet inbegrepen. In één semester worden 18 lessen gegeven. De semesters lopen in principe van augustus t/m januari en van februari t/m juli, maar de exacte planning is afhankelijk van de landelijke planning van de zomervakanties. Als een cursist later (midden in een semester) instroomt, dan wordt het tarief uiteraard aangepast.

Proefles
Een proefles ter kennismaking is mogelijk. Er wordt een afspraak gemaakt voor een proefles. Deze proefles wordt apart in rekening gebracht (20 minuten: € 15,= | 30 minuten: € 22,50). Wanneer u besluit om na deze proefles door te gaan met de cursus, dan kunt u kiezen om deze proefles als eerste les te beschouwen. U ontvangt dan geen aparte factuur voor deze proefles. Wanneer er geen 18 lessen gepland kunnen worden in het lopende semester zal er uiteraard ook maar een gedeelte van dat semester in rekening gebracht worden.

Btw
All Music is btw-plichtig en moet de btw doorberekenen aan cursisten van 21 jaar en ouder. Die tarieven inclusief btw vindt u hieronder in de meest rechtse kolom.

Gelrepas
De Gelrepas is sinds 1-1-2020 niet meer geldig in de gemeente Overbetuwe.

   

tarief per semester (1)
< 21 jaar

tarief per semester (1)
21 +
       
Groepslessen Muziek (2)      
Muziek op Schoot (3)  45 minuten les € 99,00 nvt
De Muziekwerkplaats/Muziekspeeltuin 40 minuten les € 140,00 nvt
De Blokfluitclub (10) 40 minuten les € 165,00 nvt
Vioolensemble (8) 40 minuten les € 55,00 € 67,00
Dwarsfluitensemble (9) 60 minuten les € 90,00 € 109,00
Instrument /Zang 40 minuten les € 261,00 € 316,00
OuderKindCursus 30 minuten les € 469,00 nvt
Band On Stage (11) 60 minuten les € 95,00 € 115,00
       
Individuele lessen Muziek      
Individuele les 20 minuten les € 297,00 € 360,00
Individuele les 30 minuten les € 444,00 € 538,00
OrientatieCursus (5) 20 minuten les € 155,00 € 188,00
OrientatieCursus (5) 30 minuten les € 232,50 € 282,00
       
Musical Cursussen (6)      
MiniKids 45 minuten les € 153,00 nvt
MusicalKids 60 minuten les € 192,00 nvt
MusicalKlup / Klup 14+ 60 minuten les € 192,00 nvt
MusicalKlas 60 minuten les € 198,00 € 240,00
       
Theater cursussen      
TheaterKids 60 minuten les € 172,00 nvt
TheaterKlup 60 minuten les € 172,00 nvt
       
Projectkoor voor vrouwen (7) repetities 120 minuten € 45,00 (7) € 45,00 (7)

 

 1. In één semester worden 18 lessen gegeven.  De semesters lopen van augustus t/m januari en van februari t/m juli.
 2. Leslengte van een groepsles is afhankelijk van het aantal deelnemers: 2 personen 30 minuten, 3 personen 40 minuten
 3. Het tarief voor Muziek op schoot geldt voor één kind samen met één ouder. De cursus bestaat uit 10 lessen inclusief lesmateriaal, koffie, thee, limonade. De Kerstspecial bestaat uit 2 lessen (€ 20,=)
 4. De cursus Instrumentenspeelplaats bestaat uit een blok van 10 lessen.
 5. Het tarief van de OriëntatieCursus is inclusief lenen van instrument. De OriëntatieCursus bestaat uit een blok van 8 lessen.
 6. Bij de Musicalcursussen vormen de 2 semesters een bij elkaar horend, afgerond geheel. Het genoemde tarief is per semester en inclusief cursusmateriaal.
 7. Bij het Projectkoor voor vrouwen duurt de cursus 6 weken. Het kerstproject 2019 is 5 weken en kost € 37,50. Facturering alleen per heel project.
 8. De cursus Vioolensemble bestaat uit 5 lessen van 60 minuten per semester (minimaal 4 deelnemers).
 9. De cursus Dwarsfluitensemble bestaat uit 9 lessen van 60 minuten per semester (minimaal 4 deelnemers).
 10. De cursus De Blokfluitclub is voor minimaal 3 deelnemers.
 11. De cursus Band On Stage bestaat uit 10 lessen van 60 minuten per semester (minimaal 4 deelnemers).